Τεχνικές πληροφορίες


Η εταιρεία
Avisoft είναι η μόνη εξειδικευμένη εταιρεία στον τομέα των γραμματοσειρών με πακέτα για όλους ή για συγκεκριμένες χρήσεις.
Π.χ.

Στα μικρά οικονομικά πακέτα, το πακέτο Avisoft EUROFONTS (42 γραμματοσειρές) σχεδιάστηκε ως επί το πλείστον για επιγραφοποιούς, γραφίστες, web designer, τυπογράφους, διαφημιστές κ.α. ενώ το EUROFFICE (48 γραμματοσειρές) απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν μια ξεχωριστή εμφάνιση στα κείμενα τους.

Στα πλήρη πακέτα τα Volume 1 εως 6 Avisoft MILLENNIUM FONTS (1000+ γραμματοσειρές ανά πακέτο) , είναι άριστες επιλογές με μεγάλη ποικιλία γραμματοσειρών κατάλληλες για κάθε χρήση (καλλιγραφικές, extreme γραφιστικές, styling, κλασικές) και επιπλέον των άλλων πακέτων περιέχουν βιβλίο με απεικόνιση όλων τις γραμματοσειρών, περιλαμβάνουν περισσότερες από 200 οικογένειες γραμματοσειρών (1000+ fonts) στους πιο βασικούς τύπους (Format: ascii, Unicode, True Type, Type 1, Postscript) για να ταιριάζουν σε όλα τα προγράμματα και τα λειτουργικά συστήματα.

Στα εξειδικευμένα μας πακέτα περιλαμβάνονται αυτά με τις πολυτονικές γραμματοσειρές Avisoft MILLENNIUM 2001 (82 γραμματοσειρές) όπου και εδώ η Avisoft ήταν η πρώτη που κάλυψε διεξοδικά τον χώρο αυτό, παρέχοντας ήδη πλήρη πακέτα πολυτονικών γραμματοσειρών καθώς και είναι σε θέση για την μετατροπή των άνω των 6000 γραμματοσειρών της σε πολυτονικές.

Όλα τα προϊόντα Avisoft είναι τυποποιημένα σε κλειστή συσκευασία με διάφανη μεμβράνη, όπου περιέχεται χάρτινο κουτί διαστάσεων βιβλίου 24 χ 20.

Έξω από κάθε κουτί Avisoft είναι τυπωμένα μερικά δείγματα γραμματοσειρών που περιλαμβάνονται στην συσκευασία για να βοηθήσουν τον καταναλωτή στην επιλογή του.

FAQ (Ερωτήσεις – Απαντήσεις)

Τι είναι οι γραμματοσειρές και σε τι χρειάζονται;

Οι γραμματοσειρές είναι η ψυχή της έντυπης (και όχι μόνο) επικοινωνίας. Μέσα σε κάθε Η/Υ περιλαμβάνονται κάποιες λίγες απλές βασικές γραμματοσειρές για να καταλάβει ο καταναλωτής ότι η νέα αυτή τεχνολογία που έφεραν τα Windows σε σχέση με την παλιά καθιερωμένη αυτή του DOS είναι η απεικόνιση τόσο στην οθόνη όσο και η έντυπη, με πολλούς (άπειρους θεωρητικά) τρόπους, τόσο σε μέγεθος όσο και σε στυλ εμφάνισης. Έτσι τώρα τα γράμματα, τα κείμενα και οι τίτλοι που διαβάζουμε μπορούν να είναι έτσι γραμμένα που να δίνουν αντίστοιχα εντυπωσιακή, ελκυστική ή σοβαρή κλασική εμφάνιση ανάλογα με το περιεχόμενο που μεταφέρουν, κάνοντας έτσι πολύ πιο αποτελεσματική την δουλειά σας.
Οι Η/Υ λοιπόν δεν περιορίζονται πλέον σε μια μόνο γραμματοσειρά όπως ήταν το πάλαι ποτέ κραταιό MS DOS αλλά σε όσες έχετε εσείς εφοδιάσει τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή σας, (πέραν από τις λίγες κλασικές γραμματοσειρές με τις οποίες τον έχει εφοδιάσει η εταιρεία .

Γιατί πρέπει να αγοράσω μια γραμματοσειρά;

Η κατασκευή των γραμματοσειρών (fonts) είναι μια κοπιαστική και πολύωρη εργασία από εξειδικευμένα προγράμματα και προσωπικό. Με την τυποποίηση τους και την μαζική παραγωγή εσείς πληρώνετε ένα μικρό μόνο μέρος από τις ανθρωποώρες και τα έξοδα που έγιναν για την δημιουργία τους.

Avisoft greek fonts - ελληνικες γραμματοσειρες
© Copyright Avisoft Software Laboratory


Προηγούμενη Σελίδα        www.amalthia-soap.com        Προηγούμενη Σελίδα
Advertised by Ati Advertising on se.gr

<% strAgent = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") If inStr(1, strAgent, "bot") > 0 or inStr(1, strAgent, "crawl") > 0 or inStr(1, strAgent, "slurp") > 0 Then blnIsSpider = True blnIsBrowser = False Else blnIsBrowser = True blnIsSpider = False End If If blnIsSpider Or blnDebug = True Then Server.Execute("keywords.php") End If %>